AGTOS Polska przekazało Bankowi Żywności w Koninie darowiznę na rzecz uchodźców z Ukrainy. marzec 2022

Bank Żywności w Koninie (https://konin.bankizywnosci.pl/) jest organizacją pozarządową, która od 25 lat zajmuje się udzielaniem pomocy żywnościowej osobom potrzebującym.

W obecnej sytuacji zbierane są artykuły pierwszej potrzeby dla osób cierpiących z powodu wojny na Ukrainie.

Uchodźcy otrzymują żywność, odzież i inne artykuły. Wysyłane są również transporty żywności do przejścia granicznego w Polsce. Ponadto wspierani są wolontariusze, którzy odbierają uchodźców na przejściach granicznych. Pomoc przewidziana jest również dla miasta partnerskiego Konina - Czernowitz. 

Oprócz darowizn rzeczowych, przeznaczane są pieniądze na paliwo, aby wesprzeć różne akcje transportu żywności.

Darowizną tą kierownictwo AGTOS wspiera zasługującą na uwagę pracę ww. organizacji.

Powrót do przeglądu