Ochrona danych

AGTOS Gesellschaft für technische Oberflächensysteme mbH respektuje Państwa sferę prywatną. Mogą Państwo zapoznawać się praktycznie z całością informacji zawartych na stronach internetowych firmy AGTOS Gesellschaft für technische Oberflächensysteme mbH bez ujawniania danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych ma miejsce tylko w przypadku, gdy tego wyraźnie zażądamy, np. w celu dosłania materiału informacyjnego lub przetwarzania zapytań. Dane te wykorzystywane są tylko do wymienionego celu zgodnie z przepisami ustawowymi.

Na życzenie udzielamy informacji o zapisanych danych dotyczących Państwa i w razie potrzeby również je usuwamy.

Zapisane dane chronione są przed dostępem osób trzecich i manipulacjami przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Powyższe środki bezpieczeństwa są na bieżąco weryfikowane i ulepszane.

e-tracker - oświadczenie o ochronie danych

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię etracker (www.etracker.com) do gromadzenia i przechowywania danych w celach marketingowo-optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych tworzone są pod pseudonimem profile użytkownika. W tym celu stosowane są pliki cookies, czyli krótkie dane tekstowe, które są zapisane lokalnie w pamięci przejściowej przeglądarki internetowej na stronie użytkownika. Pliki cookies umożliwią ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane pobrane dzięki technologii etracker nie będą używane w celu osobistego zidentyfikowania odwiedzającego tę stronę i do łączenia danych osobowych z właścicielem pseudonimu bez uprzedniego uzyskania specjalnej zgody osoby zainteresowanej. Pobieranie danych i ich zapisanie można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Google Analytics - oświadczenie o ochronie danych

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy statystycznej świadczoną przez firmę Google, Inc. („Google”).Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies", czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania przez niego z serwisu. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze strony przez użytkownika z reguły są przekazywane i przechowywane na serwerze Google znajdującym się w USA. W przypadku aktywacji ustawienia anonimowego adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika będzie najpierw skracany przez Google na obszarze państw członkowskich UE oraz innych państw, które ratyfikowały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w USA tylko w wyjątkowych przypadkach i tam skracany. Na zlecenie dostawcy strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy użytkowania tej strony, kompilując raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadcząc inne usługi powiązane z aktywnością na stronie oraz w Internecie na rzecz dostawcy strony internetowej. Google Analytics nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie cookies poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy przy tym zauważyć, że w takim wypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez stronę. Użytkownik może poza tym uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej, a zdobytych przez użycie cookies (razem z adresem IP) oraz ich przetwarzanie, klikając na poniższy link i instalując udostępnioną wtyczkę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]

Privacy Notice of wireminds

We use products of wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) for marketing and optimization purposes. These products collect and process your personal data and use it to create usage profiles under a pseudonym. These usage profiles are fully anonymized where possible and appropriate. We and wiredminds employ cookies and/or Web beacons (also known as tracking pixels) on this website. We transfer the data we collect about you, which may also include personal data, to wiredminds or wiredminds gathers this data directly. wiredminds is entitled to use information that you leave behind by visiting our Web sites to create anonymized usage profiles. The data collected shall not be used to personally identify visitors to this website without the express permission of the party affected and shall not be merged with personal data about the bearer of the pseudonym. Any IP addresses recorded are anonymized immediately by deleting the last number block. Permission to collect and store data in the future may be revoked at any time.