Urządzeniach do obróbki strumieniowej

Przebieg procesu obróbki

W przypadku urządzenia załadowczego elementy do obróbki są wprowadzane do urządzenia do obróbki strumieniowej w zbiornikach, na paletach lub wrzucane bezpośrednio do niego w przypadku kubełkowego urządzenia załadowczego. Urządzenie załadowcze uruchamia się przyciskiem na szafie sterującej. Elementy ześlizgują się przez otwarte drzwi urządzenia załadowczego na obracającą się w przód taśmę nieckową.

Następnie urządzenie załadowcze wraca do pozycji wyjściowej. Gdy drzwi zamkną się automatycznie i zostaną zabezpieczone przed otwarciem, rozpoczyna się proces obróbki strumieniowej. Po upływie ustawionego czasu obróbki drzwi otwierają się samoczynnie i gotowy wsad jest stopniowo usuwany przez rynnę odprowadzającą lub bezpośrednio do zbiorników dostarczonych przez Klienta.

Ścierniwo krąży w układzie zamkniętym, który zapewnia również jego czyszczenie. Oczyszczone ścierniwo dostaje się z zasobnika przez urządzenie dozujące do turbin o wysokiej wydajności.

Aby zapewnić bezpyłową pracę urządzenia do obróbki strumieniowej, wentylator wytwarza wymagane podciśnienie. Zasysane powietrze oczyszczane jest za pomocą urządzenia filtrującego.

 

Możliwe zastosowania

Zasada taśmy nieckowej przez dziesiątki lat zdobyła sobie popularność najbardziej efektywnego procesu obróbki strumieniowej w przypadku zendrowania, odrdzewiania i usuwania zadziorów z elementów produkcji masowej nadających się do transportowania przy użyciu taśmy nieckowej. Elementy do obróbki strumieniowej są obracane przez poruszającą się ciągłą, gumową taśmę nieckową i wystawiane przez cały czas obróbki na działanie strumienia ścierniwa z wirnika. Za ostrożne obracanie obrabianych elementów odpowiedzialna jest gumowa taśma nieckowa. Dzięki przestrzeganiu niewielkich wymiarów szczelin w urządzeniu mogą być poddawane obróbce również bardzo małe elementy.

Napełnianie i opróżnianie maszyny może odbywać się na różne sposoby: w trybie automatycznym napełnianie i opróżnianie odbywa się za pomocą urządzenia załadowczego i rynny odprowadzającej; w trybie półautomatycznym urządzenie może być napełniane ręcznie lub za pomocą dźwigu, a opróżnianie może odbywać się bezpośrednio do zbiorników dostarczonych przez Klienta.

 

Linia produktów firmy AGTOS

Nasza standardowa linia urządzeń do obróbki strumieniowej z taśmą nieckową (MG) docelowo będzie obejmować urządzenia o pojemności komory nieckowej od 50 litrów do 550 litrów.

Przy doborze odpowiedniego urządzenia należy się kierować objętością i wagą wsadu detali przeznaczonych do obróbki. W następnej kolejności należy wziąć pod uwagę parametry detali takie jak ich geometria, materiał oraz temperatura.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do nas.

Nasz doświadczony zespół chętnie udzieli Państwu dalszej pomocy.

Referencje dla Urządzeniach do obróbki strumieniowej