Urządzeniach rolkowych do obróbki strumieniowej

Przebieg procesu obróbki

Sposób działania urządzeń rolkowych do obróbki strumieniowej jest zawsze podobny.

Elementy do obróbki włączają ustawiony przed śluzą wlotową próg przełączający na automatyczny dopływ ścierniwa do turbin o wysokiej wydajności. W ten sposób strumień ścierniwa włączany jest tylko wówczas, gdy obrabiane elementy znajdują się w zakresie jego działania.

Śluza wlotowa w celu jej uszczelnienia jest wyposażona w odporne na ścieranie kurtyny gumowe. Od spodu uszczelnienie jest realizowane za pomocą przestawnej szczotki pasmowej. Po przejściu strefy obróbki strumieniowej elementy poddawane obróbce docierają do kombinowanego urządzenia szczotkowo-wydmuchowego. Ścierniwo pozostałe na powierzchniach obrabianego elementu jest w tym miejscu z powrotem doprowadzane do obiegu.

Ścierniwo krąży w układzie zamkniętym, który zapewnia również jego czyszczenie.

Oczyszczone ścierniwo dostaje się z zasobnika przez urządzenie dozujące do turbin o wysokiej wydajności.

Aby zapewnić bezpyłową pracę urządzenia do obróbki strumieniowej, wentylator wytwarza wymagane podciśnienie. Zasysane powietrze oczyszczane jest za pomocą urządzenia filtrującego.

 

Możliwe zastosowania

Urządzenia rolkowe do obróbki strumieniowej stosowane są do zendrowania i odrdzewiania profili i blach. Za pomocą systemu przenośników rolkowych w połączeniu z odpowiednimi jednostkami przenośników poprzecznych można połączyć ze sobą poszczególne odcinki produkcji typu obróbka strumieniowa, konserwacja, cięcie i wiercenie. W ten sposób można zagwarantować bardziej elastyczny proces produkcyjny i wyższą wydajność materiałową.

Kolejny zakres zastosowań dla urządzeń rolkowych to obróbka elementów konstrukcyjnych. W tym przypadku do kształtu i rozmiaru obrabianych elementów dostosowywany jest układ turbin i otwór przelotowy.

 

Linia produktów firmy AGTOS

W naszej standardowej ofercie oczyszczarek rolkowych szerokość przelotowa maszyny leży w granicach od 1000 mm do 3200 mm.

Przy doborze odpowiedniego urządzenia należy się kierować wielkością i kształtem obrabianego detalu, wymaganą wydajnością i nie w mniejszym stopniu Państwa wyobrażeniami, co do optymalnego przebiegu procesu produkcyjnego.

Jeżeli postawionego zadania nie da się rozwiązać za pomocą standardowego urządzenia, opracujemy wariant maszyny dostosowany do potrzeb klienta.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do nas.

Nasz doświadczony zespół chętnie udzieli Państwu dalszej pomocy.