Oczyszczarka strumieniowa ze stołem obrotowym i satelitami

Konwencjonalne oczyszczarki ze stołem obrotowym są zazwyczaj ładowane ręcznie i znacznie różnią się od oczyszczarek ze stołem obrotowym indeksowanym satelitarnie. Najczęstszym zastosowaniem jest czyszczenie odlewanych lub odlewanych ciśnieniowo elementów i szorstkowanie powierzchni przed powlekaniem.

 

Satelitarne (indeksujące) systemy obrotowe, często z obsługą robotów, są stosowane w liniach automatycznych, głównie w przemyśle motoryzacyjnym i zaopatrzeniowym. Stosuje się je na przykład do utwardzania powierzchni części przekładni. Pozwól nam przekonać Cię do naszych różnorodnych rozwiązań.

Linia produktów firmy AGTOS

Nasza standardowa linia urządzeń do obróbki strumieniowej ze stołem obrotowym docelowo będzie obejmować urządzenia ze stołami o średnicach od 1100 mm do 2200 mm.

Przy doborze odpowiedniego urządzenia należy się kierować wielkością i kształtem obrabianego detalu, wymaganą wydajnością i nie w mniejszym stopniu Państwa wyobrażeniami, co do optymalnego przebiegu procesu produkcyjnego.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do nas.

Nasz doświadczony zespół chętnie udzieli Państwu dalszej pomocy.

Przebieg procesu obróbki

Podczas obróbki elementów w partiach stół obrotowy zatrzymuje się, otwierają się drzwi i na stole ustawianych jest kilka elementów. Drzwi zamykają się, elementy do obróbki transportowane są do obszaru obróbki strumieniowej, gdzie zostaną oczyszczone.

W urządzeniach ze stołem obrotowym pracujących w trybie ciągłym elementy do obróbki strumieniowej są w sposób ciągły wprowadzane w obszar oddziaływania strumienia ścierniwa znajdujący się w tylnej części stołu obrotowego, podczas gdy w przedniej jego części następuje nakładanie i zdejmowanie elementów. Strefa nakładania i zdejmowania elementów ze stołu obrotowego jest dobrze uszczelniona za pomocą śluz, które chronią przed utratą ścierniwa.

W urządzeniu do obróbki strumieniowej z wymiennym stołem obrotowym w czasie obróbki strumieniowej jednej partii elementów, druga jest nakładana lub zdejmowana. W maszynie znajdują się zatem 2 partie elementów.

W urządzeniach do obróbki strumieniowej ze stołem obrotowym i satelitami obróbce strumieniowej są poddawane elementy znajdujące się na promieniście rozmieszczonych, obracających się talerzach. W tym przypadku najczęściej przewidziany jest napęd taktowy.

We wszystkich rodzajach tego typu urządzeń do obróbki strumieniowej ścierniwo krąży w układzie zamkniętym, który zapewnia również jego czyszczenie. Oczyszczone ścierniwo dostaje się z zasobnika przez urządzenie dozujące do turbin o wysokiej wydajności.

Aby zapewnić bezpyłową pracę urządzenia do obróbki strumieniowej, wentylator wytwarza wymagane podciśnienie. Zasysane powietrze oczyszczane jest za pomocą urządzenia filtrującego.