Urządzenia do obróbki strumieniowej Diabolo

Urządzenia do obróbki strumieniowej Diabolo stosowane są do usuwania zgorzeliny i rdzy z rur, prętów i korpusów okrągłych. W połączeniu z odpowiednimi przenośnikami poprzecznymi możliwe jest sprzęganie ze sobą poszczególnych etapów obróbki, jak np. obróbka strumieniowa, konserwacja, spawanie, piłowanie i wiercenie. Dzięki temu zapewniona jest elastyczność procesu obróbczego oraz wysoka wydajność obróbki materiału.

Program produktów AGTOS

Określenie odpowiedniej koncepcji maszyny uzależnione jest między innymi od obrabianych u Państwa elementów, wymaganej wydajności, a przede wszystkim od Państwa wyobrażeń odnośnie optymalnego przebiegu obróbki.

W przypadku, gdy standardowa maszyna nie jest w stanie sprostać postawionemu przed nią zadaniu, oferujemy Państwu koncepcję maszyny dostosowaną do konkretnych, indywidualnych potrzeb.

Prosimy zwrócić się do nas ze szczegółowym zapytaniem. Nasz doświadczony zespół chętnie udzieli Państwu dalszej pomocy.

Proces obróbki w urządzeniach do obróbki strumieniowej Diabolo

Rury nakładane są przy użyciu dźwignic lub innych urządzeń transportowych na rolki Diabolo i trafiają do urządzenia do obróbki strumieniowej. Tam uruchamiają znajdujący się przed zasuwą wlotową próg załączający automatyczne doprowadzanie ścierniwa do pracujących turbin wysokowydajnych. W ten sposób obróbce strumieniowej poddawane są tylko elementy znajdujące się w obszarze obróbczym.

Po zakończeniu procesu obróbki strumieniowej ścierniwo znajdujące się na rurach dostaje się do leja, a następnie powraca do obiegu ścierniwa. Ścierniwo znajdujące się wewnątrz rur jest następnie wydmuchiwane przez wentylatory o dużej mocy.

Ścierniwo jest utrzymywane w obiegu i czyszczone, co pozwala na jego ciągłe wykorzystywanie.
Za pośrednictwem urządzenia dozującego oczyszczone ścierniwo trafia z zasobnika ścierniwa do wysokowydajnych turbin.

Bezpyłową eksploatację urządzenia do obróbki strumieniowej zapewnia wentylator, który wytwarza niezbędne podciśnienie. Odessane powietrze oczyszczane jest przez system filtracyjny.

 

Referencje dla Urządzenia do obróbki strumieniowej Diabolo