Dodatki do obróbki strumieniowo-ściernej: oczyszczanie i odtłuszczanie metalu

Oczyszczanie i odtłuszczanie podczas jednej operacji

Śrutowanie metalicznymi ścierniwami jest standardowym procesem w obróbce powierzchni metali, np. do przygotowania powierzchni pod powłoki antykorozyjne, ale także do szorstkowania i utwardzania powierzchni.

Technologia PantaTec chroni rzeczywiste procesy obróbki strumieniowo-ściernej oraz ich rezultaty przed trudnościami: wprowadzenie oleistych i tłustych materiałów pomocniczych na obrabiane elementy.

Elementy obrabiane muszą być zatem dokładnie oczyszczone. Pozostałości oleistych dodatków i smarów z poprzednich procesów produkcyjnych zakłócają obróbkę, a tym samym uniemożliwiają wytworzenie trwałych powłok antykorozyjnych na tych powierzchniach.

Konwencjonalna obróbka strumieniowo-ścierna nie jest jednak w stanie usunąć olejów i smarów. Substancje te pozostają w procesie. Wstępna obróbka chemiczna na mokro na skalę przemysłową lub, w najprostszym przypadku, mycie myjką wysokociśnieniową ("szorowanie/Kärchern“) są tutaj możliwym wyborem.

Proces PantaTec rozwiązuje ten problem poprzez połączenie odtłuszczania z rzeczywistym procesem śrutowania: śrutowanie i odtłuszczanie podczas jednej operacji roboczej. W tym procesie czyszczenia na sucho, sproszkowany dodatek odtłuszczający jest prosto i automatycznie mieszany ze ścierniwem. Usuwa on olej i smar bezpośrednio z metalowych powierzchni obrabianych elementów, ze ścierniwa i z oczyszczarki podczas śrutowania.

W ten sposób usuwana jest zgorzelina, brud, warstwy tlenków, rdza itp., a jednocześnie osiągana jest wymagana czystość powierzchni bez oleju i smaru. Rezultatem jest dobre przygotowanie oczyszczonych powierzchni na kolejne materiały powłokowe – to podstawa wysokiej przyczepności, a tym samym długowieczności powłoki.

Oleje i smary są wiązane z cząsteczkami dodatków i usuwane z procesu poprzez konwencjonalny system odpylania, separacji powietrza i filtrowania.

W zależności od wymagań, osiągalny stopień czystości może być zdefiniowany, stabilny i powtarzalny. Kluczowymi parametrami są stężenie dodatku w mieszaninie roboczej oraz w strumieniu na powierzchniach komponentów.

Z technicznego punktu widzenia, proces ten może osiągnąć stopień czystości powierzchni metalowych, który pozwala nawet na pełne zwilżenie powierzchni wodą. Odpowiada to napięciu powierzchniowemu około 70 mN/m.

Z technicznego punktu widzenia, proces ten może osiągnąć stopień czystości powierzchni metalowych, który pozwala nawet na pełne zwilżenie powierzchni wodą. Odpowiada to napięciu powierzchniowemu około 70 mN/m.