Systemy filtrów z wkładami wymiennymi

Wymagania wobec każdej części wchodzącej w skład całego procesu obróbki rosną nieustannie. Tym samym, potrzebne są systemy, które pracują niezawodnie, są przyjazne dla środowiska naturalnego i użytkownika oraz w dużym stopniu uwzględniają aspekt ekonomiczny.

Specjalnie do zastosowań w połączeniu z urządzeniami do obróbki strumieniowej firma AGTOS stworzyła serię urządzeń filtracyjnych z wkładami wymiennymi, która wyznacza nowe standardy i w istotny sposób przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa procesu filtracji.

Zabezpieczony system filtracji
Powstający w procesie obróbki strumieniowej pył odsysany jest przez strumień powietrza. Przepływa on przez separator udarowy, gdzie ma miejsce oddzielanie ciężkich cząsteczek pyłu.

Następnie pył trafia do dolnej komory filtracyjnej. Tu znajdują się wkłady filtrów. Podczas przepływu strumienia przez wkłady filtrów powietrze uwalniane jest z pyłu i w ten sposób oczyszczone przedostaje się w górę do przestrzeni gazu oczyszczonego.

Jednocześnie, wkłady filtrów oczyszczane są w regulowanych odstępach czasu przez uderzenia sprężonego powietrza pochodzącego z rozmieszczonych powyżej dysz pneumatycznych.

Cząsteczki pyłu usuwane są ze ścianek filtrów. Kierowane są do znajdującego się niżej leja i gromadzone w metalowym lub papierowym pojemniku zbiorczym na pył.

Oczyszczone powietrze odprowadzane jest na zewnątrz przez boczne otwory w górnej obudowie filtra. W przypadku zniszczenia wkładu filtra, pył wyłapywany jest przez dodatkowe wkładki filtrujące do momentu usunięcia uszkodzenia. 

Konserwacja przyjazna dla użytkownika
Wymiana wkładów filtrów to często skomplikowana i ze względu na pył szkodliwa dla zdrowia praca.

W tym przypadku konstruktorzy z firmy AGTOS wzięli pod uwagę względy praktyczne. Zespoły wsuwane nowej generacji ułatwiają wymianę wkładów.

Wkłady wyjmowane są z systemu filtracyjnego i wymieniane na zewnątrz, w czystych warunkach. Mimo to, wkłady są precyzyjnie pozycjonowane i zakładane zawsze z prawidłowym dociskiem. 

Specjalne wkłady filtrów
Wychodząc z założenia, że wkłady filtrów muszą dobrze absorbować pył, oszczędzając jednocześnie energie oraz umożliwiając dokładne czyszczenie, firma AGTOS zdecydowała się na stożkowy kształt wkładów. Dzięki takiemu kształtowi impuls sprężonego powietrza oddziałuje bardziej bezpośrednio na wewnętrzną stronę pokrytych pyłem ścianek bocznych.

W porównaniu z innymi wkładami filtrów powierzchnia filtra jest mniejsza. I to z ważnego powodu. Gdyż ze względu na szczególne właściwości papieru/poliestru przez ich powierzchnię przechodzi i tak więcej powietrza na m².

Silne pofałdowanie umożliwia lepsze przyleganie pyłu i jest łatwiejsze w czyszczeniu, ponieważ pył łatwiej odpada podczas impulsu sprężonego powietrza.
 

Ochrona środowiska naturalnego i oszczędność kosztów
Po pierwsze już sam stożkowy kształt wkładów filtrów zapewnia lepszą wydajność uderzeń sprężonego powietrza w porównaniu z gładkimi ściankami bocznymi standardowych wkładów filtrów. Po drugie objętość wewnętrzna wkładów jest mniejsza niż w przypadku wkładów cylindrycznych. Zwiększa to skuteczność uderzeń sprężonego powietrza.

Jeśli chodzi o utylizację, zastosowanie znajduje kolejna, konstrukcyjna zaleta wkładów. Wykonany z metalu korpus nośny podlega recyklingowi. Utylizacji podlega tylko osłona składająca się z papieru wzgl. poliestru. W zależności od przylegających pyłów można ją spalić lub wyrzucić do zwykłego kosza na odpady przemysłowe. W ten sposób odpadają dodatkowe koszty utylizacji.

Wymogi determinują materiał
Standardowo stosowane są papierowe wkłady filtrów z wyprodukowanej ekologicznie niebielonej celulozy. Wkłady te wyróżniają się wysokim stopniem filtracji pyłów drobnych, jak również dobrymi parametrami czyszczenia.

Do wyłapywania pyłów drobnych oraz przy wysokich prędkościach wlotowych zastosowanie znajdują wkłady z włókniną poliestrową. Wyróżnia je ponadto wysoka stabilność i wytrzymałość w stanie mokrym.

Zalety systemów filtracyjnych z wkładami wymiennymi firmy AGTOS

  1. Stożkowy kształt nowych wkładów filtrów firmy AGTOS wyróżnia je na tle konkurencji. Zapewnia on optymalny przepływ powietrza podczas czyszczenia. Istnieje możliwość ustawienia słabszego uderzenia sprężonego powietrza, co chroni materiał, z którego wykonany jest filtr.

  2. Dzięki mocno pofałdowanej strukturze, pył łatwiej oddziela się od wkładu podczas czyszczenia.

  3. System filtracyjny można wyposażyć w różne pojemniki do gromadzenia pyłu. Opcjonalnie stosowane są worki papierowe, wiadra blaszane, Big-Bagi i pojemniki na pył.

  4. W obudowie filtra zintegrowana jest komora udarowa. Zapobiega ona uszkodzeniu wkładów filtrów przez duże cząsteczki.

  5. Dzięki zintegrowanemu filtrowi wtórnemu uzyskuje się zawartość pyłu wynoszącą < 1 mg. Dlatego powietrze odlotowe może być wydmuchiwane z powrotem do hali.

  6. W zależności od konkretnego zastosowania dostępne są wkłady filtrów z papieru lub włókniny poliestrowej.

  7. Zapewniająca wygodną konserwację konstrukcja z dużymi otworami rewizyjnymi.

  8. Szybka wymiana wkładów możliwa jest dzięki zastosowaniu zamknięć błyskawicznych. Zamknięcie błyskawiczne gwarantuje, że wkłady założone są zawsze z prawidłowym dociskiem i precyzyjnie wycentrowane.

  9. Atrakcyjne cenowo części zamienne.

  10. Bezpieczna dla środowiska naturalnego utylizacja dzięki mniejszej ilości odpadów oraz separacji materiału.

 

W przypadku pytań mogą Państwo skontaktować się z nami pod numerem telefonu +49-(0)2572-96026-0 lub za pośrednictwem e-maila