Symulacja układu wiązki śrutu

Już w fazie projektu szczegółowo badamy Państwa produkt i za pomocą narzędzi analitycznych opracowujemy najlepszą dla Państwa konfigurację maszyny. Proces ten stanowi podstawę do stworzenia szczegółowej i rzetelnej oferty. W wielu przypadkach zastosowanie odpowiedniego oprogramowania oszczędza Tobie i nam prób śrutowania. Okres realizacji projektu ulega zauważalnemu skróceniu. Eliminuje się tu również nakłady logistyczne, ponieważ nie trzeba transportować obrabianych elementów. Wariant ten ma również zalety w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Za pomocą oprogramowania rozpoznajemy powierzchnie na przedmiotach obrabianych, które są narażone na działanie ścierniwa i możemy w ten sposób przewidywać oczekiwany wynik obróbki strumieniowo-ściernej. Intensywność procesu śrutowania jest wizualizowana za pomocą kodów kolorystycznych.

Naszym priorytetem jest opracowanie właściwego rozwiązania dla naszych klientów. W zależności od projektu przeprowadzane są również analogowe testy śrutowania. Posiadamy w tym celu dobrze wyposażone centrum techniczne. W takich przypadkach szukamy najbardziej optymalnych rozwiązań, aby poniesione nakłady, czas i energia były jak najniższe dla zainteresowanych stron. Symulacje mogą być również wykorzystane do przygotowania testów analogowych, np. w celu skrócenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie testów i zmniejszenia liczby odrzuconych części.

Struktura symulacji z wizualizacją układu wiązki

Wynik symulacji z kolorową reprezentacją intensywności