Oczyszczarki strumieniowe z taśmą z plecionego drutu stalowego

Przebieg procesu obróbki

Elementy do obróbki włączają ustawiony przed śluzą wlotową próg przełączający na automatyczny dopływ ścierniwa do turbin o wysokiej wydajności. W ten sposób strumień ścierniwa włączany jest tylko wówczas, gdy obrabiane elementy znajdują się w zakresie jego działania.

Śluza wlotowa w celu jej uszczelnienia jest wyposażona w odporne na ścieranie kurtyny gumowe. Po przejściu przez strefę czyszczenia strumieniowego detale trafiają do stacji zdmuchu. Ścierniwo pozostałe na powierzchniach obrabianego elementu jest w tym miejscu z powrotem doprowadzane do obiegu.

Ścierniwo krąży w układzie zamkniętym, który zapewnia również jego czyszczenie.

Oczyszczone ścierniwo dostaje się z zasobnika przez urządzenie dozujące do turbin o wysokiej wydajności.

Aby zapewnić bezpyłową pracę urządzenia do obróbki strumieniowej, wentylator wytwarza wymagane podciśnienie. Zasysane powietrze oczyszczane jest za pomocą urządzenia filtrującego.

 

Możliwe zastosowania

Oczyszczarki strumieniowe z taśmą z plecionego drutu stalowego odznaczają się bardzo dużą elastycznością zastosowania. Zakres obrabianych przedmiotów jest znacznie poszerzony dzięki temu rozwiązaniu, że można je równocześnie oczyszczać strumieniowo od góry i od dołu. Oczyszczarki strumieniowe z taśmą z plecionego drutu stalowego są odpowiednie na przykład do usuwania zadziorów, usuwania zgorzelin oraz oczyszczania wszelkich odlewów i elementów ciętych laserowo.

 

Linia produktów firmy AGTOS

W naszej standardowej ofercie oczyszczarek z taśmą drucianą szerokość przelotowa maszyny leży w granicach od 400 mm do 1600 mm.

Przy doborze odpowiedniego urządzenia należy się kierować wielkością i kształtem obrabianego detalu, wymaganą wydajnością i nie w mniejszym stopniu Państwa wyobrażeniami, co do optymalnego przebiegu procesu produkcyjnego.

Jeżeli postawionego zadania nie da się rozwiązać za pomocą standardowego urządzenia, opracujemy wariant maszyny dostosowany do potrzeb klienta.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do nas.

Nasz doświadczony zespół chętnie udzieli Państwu dalszej pomocy.