Urządzenia bębnowe do obróbki strumieniowej

Program produktów

Program produktów firmy AGTOS

Określenie odpowiedniej koncepcji maszyny uzależnione jest między innymi od obrabianych u Państwa elementów, wymaganej wydajności, a przede wszystkim od Państwa wyobrażeń odnośnie optymalnego przebiegu obróbki.

W przypadku, gdy standardowa maszyna nie jest w stanie sprostać postawionemu przed nią zadaniu, oferujemy Państwu koncepcję maszyny dostosowaną do konkretnych, indywidualnych potrzeb.

Prosimy zwrócić się do nas ze szczegółowym zapytaniem. Nasz doświadczony zespół chętnie udzieli Państwu dalszej pomocy.

 

Proces obróbki

Proces obróbki w urządzeniach bębnowych do obróbki strumieniowej

Elementy znajdują się w standardowym pojemniku. Jest on ustawiany w urządzeniu załadowczym lub opróżniany bezpośrednio. Urządzenie załadowcze jest podnoszone i ustawiane przed drzwiami maszyny, które otwierają się natychmiast. Po osiągnięciu prawidłowej wysokości urządzenie załadowcze wychyla się i wyładowuje elementy do bębna. Proces ten może przebiegać bardzo ostrożnie, w sposób dostosowany do wrażliwości elementów. Sterowanie może być realizowane za pośrednictwem sterowania SPS lub ręcznie. W ten sposób zapobiega się uszkodzeniom. W tym momencie bęben znajduje się w pozycji załadunkowej. Przed rozpoczęciem procesu obróbki strumieniowej drzwi maszyny zamykają się, a bęben wychyla się zajmując idealną pozycję przed wysokowydajną turbiną. Jednocześnie bęben obraca się wokół własnej osi.

Rozpoczyna się proces obróbki strumieniowej i trwa tak długo, aż wszystkie elementy zostaną dobrze przemieszane i oczyszczone strumieniowo dookoła. Komora strumieniowa wyłożona jest wewnątrz materiałami, które cechuje wysoka odporność na ścierniwo. Podstawowa okładzina w bezpośrednim obszarze obróbki strumieniowej wysokowydajnych turbin składa się z wymienialnych płyt stalowych o dużej wytrzymałości. Podczas procesu obróbki strumieniowej drzwi pozostają szczelnie zamknięte i można je otworzyć dopiero wtedy, gdy komora strumieniowa będzie wolna od pyłu. Trwa to ok. 10-15 sekund. Powstający w czasie obróbki strumieniowej pył odsysany jest podczas procesu obróbki dzięki niewielkiemu podciśnieniu i oddzielany we właściwym systemie filtracyjnym.

Po zakończeniu procesu obróbki strumieniowej bęben wychyla się w pozycję wyładunku. Również w tym przypadku można przy pomocy metody dozowanego opróżniania zdefiniować ilość elementów i intensywność opróżniania. Oczyszczone strumieniowo elementy trafiają na sitowy przenośnik korytowy, który oddziela je od pozostałego ścierniwa i transportuje do przygotowanego pojemnika zbiorczego na elementy.

 

Możliwe zastosowania

Możliwe zastosowania urządzeń bębnowych do obróbki strumieniowej firmy AGTOS (typ TS)

Urządzenia te to bardzo nowoczesne maszyny, których zasada działania oparta jest na starej sprawdzonej metodzie. Nowe urządzenia bębnowe do obróbki strumieniowej firmy AGTOS przekonują wieloma nowymi szczegółami technicznymi.

Ten typ urządzenia nadaje się idealnie do obróbki materiałów sypkich. W porównaniu z szeroko rozpowszechnionym zastosowaniem taśmy nieckowej dają się zauważyć istotne zalety przemawiające za nowym typem urządzenia: dzięki temu, że bęben wykonany jest z jednego elementu, możliwe jest uniknięcie przejść z ruchomych do nieruchomych części maszyny. W ten sposób zapobiega się zakleszczaniu części. Ponadto możliwe jest łatwiejsze całkowite opróżnianie bębnów, co zapobiega dublowaniu obróbki poszczególnych elementów.

Ze względu na odporność na zużycie zastosowano perforowaną stal manganową. Wielkość otworów uzależniona jest od rozmiarów elementów, jak również dostosowana do uziarnienia i ilości odpływającego ścierniwa. Przemyślane pod względem konstrukcyjnym urządzenia wspomagają proces mieszania elementów.

Referencje dla Urządzenia bębnowe do obróbki strumieniowej