Jakość, bezpieczeństwo i środowisko

Jakość wyznacza standardy naszego myślenia.

Oferujemy naszym klientom tylko długoterminowe rozwiązania. Staje się to widoczne w konstrukcji naszych maszyn, wykorzystaniu najlepszych materiałów do produkcji oraz wysokiej jakości i indywidualnie dostosowanym szkoleniu i dalszym kształceniu naszych pracowników.

Nasi klienci korzystają z kompleksowego doradztwa w zakresie obróbki strumieniowo-ściernej elementów obrabianych, które rozważa wszystkie opcje i współpracuje z klientem w celu znalezienia stosownych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że tylko w ten sposób można znaleźć właściwe, praktyczne rozwiązanie dla istniejącego zadania. Do specjalnych wyzwań chętnie konsultujemy także instytucje naukowe (np. FH Münster), stowarzyszenia branżowe (VDMA) oraz wyspecjalizowane start-upy.

W naszym własnym centrum testowym dostępne są różne oczyszczarki strumieniowo-ścierne do obróbki testowej. Jest to podstawa do testowania obróbki strumieniowo-ściernej z oryginalnymi elementami obrabianymi, które są profesjonalnie konfigurowane, obserwowane, dokumentowane i oceniane. Dobrze wyposażone, własne laboratorium badawcze umożliwia nam ocenę uzyskanych powierzchni. W ramach analiz ścierniwa sprawdzane i oceniane są również mieszanki robocze oczyszczarek strumieniowo-ściernych AGTOS dostępnych na rynku. Jest to podstawa ekonomicznego i wydajnego procesu obróbki strumieniowo-ściernej.

Pracownicy techniczni i dystrybutorzy posiadają skoncentrowaną kompetencję fachową w różnych branżach, które wykorzystują naszą technologię obróbki strumieniowo-ściernej do różnorodnych zadań. Uwzględniamy specyfikę wymaganą w każdym przypadku i opracowujemy efektywne, a zarazem ekonomiczne rozwiązania.

Nasze własne zarządzanie jakością zapewnia również procesy konstrukcyjne i produkcyjne, a tym samym niezawodność oczyszczarek strumieniowo-ściernych AGTOS we wszystkich obszarach. Wydajny system ERP (ang. Enterprise Resource Planning) umożliwia nam sprawną organizację naszej codziennej pracy w obu zakładach AGTOS, w różnych językach i poza granicami.

Nowoczesne i wysokiej jakości maszyny produkcyjne pomagają zapewnić wysoki poziom naszych produktów. Nasze stanowiska pracy spełniają wszystkie wymogi prawne, są one również optymalnie i ergonomicznie wyposażone. Także oprogramowanie naszych maszyn i ich oprogramowanie są zawsze aktualne.

Do montażu zatrudniamy własny, dobrze przeszkolony personel specjalistyczny. Aspekty bezpieczeństwa są równie ważne jak dobra współpraca z lokalnym personelem.

Także po odbiorze nasi technicy służą radą i pomocą. Operatorzy i konserwatorzy klientów przechodzą intensywne szkolenia z odpowiednimi certyfikatami. Stanowi to podstawę do długoterminowego zabezpieczenia inwestycji w nową maszynę. Na życzenie chętnie przejmiemy regularne przeglądy i prace konserwacyjne.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W bezpiecznym środowisku każdy pojedynczy pracownik może osiągać najlepsze wyniki. Zaczyna się to od zgodności z wymogami prawnymi. Uzupełnienie o dodatkowe, sensowne środki znacznie to wspiera. Dlatego dokładnie badamy wymagania dotyczące stanowiska pracy. Wszystkie stanowiska biurowe zostały wyposażone w opcję stanowisk stojących. Kolejnymi przykładami są środki redukujące hałas, indywidualna ochrona słuchu oraz odpowiednia odzież robocza dla personelu w halach fabrycznych. Dalsze działania podejmowane są na regularnych spotkaniach monitorujących.

Środowisko naturalne

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Dlatego ważne jest dla nas oszczędne gospodarowanie materiałami i energią w trakcie produkcji z jednej strony, a z drugiej w zakresie eksploatacji naszych maszyn. Dlatego też zawsze pracujemy nad nowymi rozwiązaniami również w tych dziedzinach.