AGTOS przyłącza się do inicjatywy VDMA BLUE COMPETENCE styczeń 2022

Temat zrównoważonego rozwoju towarzyszy nam już od dłuższego czasu. Naszym celem jest dalsza intensyfikacja tych działań. Akceptujemy naszą odpowiedzialność wobec naszych pracowników i środowiska.

Blue Competence to inicjatywa VDMA (Niemieckiej Federacji Inżynierskiej) mająca na celu promowanie zrównoważonego rozwoju w budowie maszyn i urządzeń, a także upowszechnianie zrównoważonych rozwiązań w przemyśle. Poprzez nasze partnerstwo zobowiązujemy się do przestrzegania dwunastu zasad zrównoważonego rozwoju w branży budowy maszyn i urządzeń.

Download Blue Competence briefly presented
Powrót do przeglądu