Drugi dyrektor zarządzający w firmie AGTOS kwiecień 2023

Wraz z powołaniem Andreasa Bügenera na stanowisko drugiego dyrektora zarządzającego, w zespole zarządzającym producenta oczyszczarek strumieniowych AGTOS następuje zmiana pokoleniowa.

W obecności udziałowców i pracowników centrali w Emsdetten, dyrektor zarządzający Antonius Heitmann przedstawił podczas spotkania zakładowego pana Bügenera jako drugiego człowieka u steru.

Daje to klientom, dostawcom i innym partnerom handlowym firmy AGTOS pewność kontynuacji perspektywicznej i ścisłej współpracy.

Założona w 2001 roku firma z branży budowy maszyn od kilku lat przygotowuje się do przyszłości. Najpierw dokonano inwestycji w budynki w siedzibie głównej w Emsdetten i w zakładzie produkcyjnym w Koninie. Następnie wprowadzono kompleksowy system ERP dla obu lokalizacji. Związane z tym zmiany procesowe wymagały zmian personalnych w kadrze i w kierownictwie kilku działów. Powołanie A. Bügenera na stanowisko dyrektora zarządzającego jest logicznym, kolejnym krokiem.

Andreas Bügener, pochodzący z regionu, ceni sobie wspólne cele, nad którymi wszyscy mogą efektywnie pracować. Posiada wykształcenie techniczne oraz kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży i realizacji projektów. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym belgijskiej filii większej, międzynarodowej grupy przedsiębiorstw.

Już na wstępie podkreśla, że tematy cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju i lojalności klientów uważa za kluczowe dla pomyślnej przyszłości firmy AGTOS. Dzięki temu AGTOS będzie mógł kontynuować swój pomyślny rozwój.

Powrót do przeglądu