Trzech pracowników świętuje 10 lat maj 2022

Stało się to miłą tradycją. Wraz z dyrektorem zarządzającym Antoniusem Heitmannem oraz kierownikami działów Ralfem Waltermannem i Mario Hintzenem, trzech pracowników po raz kolejny świętowało dziesięciolecie pracy w firmie AGTOS.
Jacline da Silva, Markus Schründer i Oliver Schnellenberg aktywnie wspierali rozwój firmy. Nie zabrakło kilku anegdot i retrospekcji, ale nie pominięto też perspektywy nowych wyzwań. Obecnie w zakładzie w Koninie zainstalowano w produkcji nowy system laserowy, a w Emsdetten rozpoczynają się prace adaptacyjne mające na celu optymalizację sytuacji biurowej.

Powrót do przeglądu