Oczyszczarki strumieniowo-ścierne Ricochet

Program produktów

Zasada działania

Podstawą opracowania tej nowej oczyszczarki strumieniowo-ściernej jest tak zwany efekt Ricochet’a – w języku francuskim dla uderzenia/odbicia. Zasadniczo chodzi przy tym o to, żeby wykorzystać energię resztkową odbijanego ścierniwa. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii, ponieważ można wtedy zastosować mniej turbin o niższej mocy. Ponadto zostaje włączony w proces obróbki to ścierniwo, które przemieszcza się obok przedmiotu obrabianego i nie wykazuje zwykle żadnego oddziaływania. Kolejna zaleta polega na niższym zużyciu w oczyszczarce strumieniowo-ściernej.

Wielkość maszyny jest określana przez objętość/ilość oraz ciężar obrabianych przedmiotów.

Prosimy o przesłanie do nas szczegółowego zapytania.
Nasz doświadczony zespół chętnie pomoże w dalszych kwestiach.

Możliwości stosowania

Możliwości stosowania oczyszczarek strumieniowo-ściernych Ricochet firmy AGTOS (typu BR)

W trakcie opracowywania nowego urządzenia inżynierowie konstrukcyjni firmy AGTOS mieli na względzie ważne aspekty w zakresie optymalizacji procesów, które są codziennie praktykowane w wielu odlewniach.

I tak wiele odlewni wykonuje dwukrotne oczyszczanie strumieniowo-ścierne, co jest związane ze względnie dużym nakładem energii i prac manipulacyjnych. Pierwsze oczyszczanie strumieniowo-ścierne służy tylko odpiaszczaniu i ocenie. Energia wykorzystywana w praktyce jest jednak przeznaczona do oczyszczania końcowego.

Nakład prac manipulacyjne jest często bardzo wysoki, ponieważ dla każdej procedury obróbki strumieniowo-ściernej części te muszą być dostarczane do podajnika lub do zawiesi. Po wstępnej obróbce strumieniowo-ściernej części są gratowane i szlifowane, zazwyczaj ręcznie. Późniejszy proces obróbki strumieniowo-ściernej służy do ustalenia jednolitego wyglądu i w niektórych przypadkach w celu przygotowania tych części do powlekania.

W celu uproszczenia procesu, konstruktorzy firmy AGTOS zadali sobie m.in. Pytanie, czy byłaby możliwa automatyczna obróbka strumieniowo-ścierna części w następstwie po wibracyjnym przenośniku rynnowym łącznie z materiałem obiegowym. Ma to taką zaletę, że materiał obiegowy jest czysty i dlatego nie wpływa on na jakość odlewania przy ponownym użyciu. Ponadto w oczyszczarce strumieniowo-ściernej z taśmą gąsienicową występują tzw. „wady udarowe“, na które coraz rzadziej pozwalają dzisiejsze wymagania jakościowe klientów końcowych. Ponadto unika się zbyt intensywnej obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni, a więc „nadmiernego ścierania“. Jest to ważny aspekt kontroli jakości.

Ogólnie rzecz biorąc, wstępna obróbka strumieniowo-ścierna jest teraz możliwa ze znacznie mniejszym zużyciem energii. Wady udarowe zostają uniknięte, ponieważ chodzi tutaj o system przelotowy bez ruchu bębna.

Przebieg działania

Przebieg działania oczyszczarek strumieniowo-ściernych Ricochet

Przedmioty obrabiane są dostarczane do maszyny z reguły na przenośnikach taśmowych i przechodzą one przez maszynę bez dalszej interwencji ręcznej. Dopiero po obróbce strumieniowo-ściernej zostaną one doprowadzone do najczęściej ręcznych miejsc szlifowania.

Proces oczyszczania strumieniowo-ściernego rozpoczyna się automatycznie. Przedmioty obrabiane przechodzą przez komorę oczyszczania strumieniowego i są odbierane ręcznie w tylnej części maszyny lub transportowane dalej przez przenośnik taśmowy.

Ścierniwo jest czyszczone i utrzymywane w obiegu do ciągłego wykorzystywania. Poprzez instalację czyszczenia oczyszczone ścierniwo jest dostarczane ze zbiornika ścierniwa do wysokowydajnych turbin.

W celu uzyskania bezpyłowej eksploatacji oczyszczarki strumieniowo-ściernej wentylator wytwarza konieczne podciśnienie. Odsysane powietrze jest oczyszczane za pomocą systemu filtracyjnego.