Przewodnik dotyczący identyfikacji niespełniających przepisów oczyszczarek strumieniowych marzec 2018

Oczyszczarka strumieniowa sprzedawana po raz pierwszy w Europejskim Obszarze Gospodarczym musi być zgodna z przepisami i spełniać wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Podobnie jak w przypadku innych produktów, producent oczyszczarki strumieniowej ze znakiem CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami UE, których przestrzeganie jest obowiązkowe.

Firmy zrzeszone w VDMA AK Strahltechnik miały w praktyce do czynienia z wielokrotnie powtarzającymi się przypadkami, w których oczyszczarki nie spełniały podstawowych wymagań bezpieczeństwa. Głównym problemem jest to, że klienci zazwyczaj nie są w stanie rozpoznać, czy oczyszczarka spełnia wymagania jakościowe czy nie.

Przewodnik jako cenna pomoc

Nowy przewodnik oferuje laikom technologii śrutowania możliwość identyfikacji niespełniających przepisów oczyszczarek strumieniowych. Firmy zrzeszone w VDMA AK Strahltechnik zestawiły w przewodniku przykłady niezgodności z wymaganiami jakości. Wymienione są tylko takie przykłady niezgodności, które można rozpoznać bez specjalnej wiedzy o technologii śrutowania i które zostały wielokrotnie zauważone w praktyce.

Przewodnik ma zastosowanie do wirnikowych oczyszczarek strumieniowych i oczyszczarek pneumatycznych. Na podstawie łatwo rozpoznawalnych kryteriów, na przykład tabliczki znamionowej lub różnych aspektów bezpieczeństwa maszyny, stworzone zostały warunki pierwszej oceny urządzenia. Jeśli rozbieżności są oczywiste, zaleca się skonsultowanie się z ekspertem w celu oceny zgodności oczyszczarki.

Publikację można otrzymać za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Powrót do przeglądu