AGTOS przedstawia nowy czujnik przepływowy czerwiec 2018

Dla procesów utwardzania istotne są równomierne parametry obróbki strumieniowo-ściernej. Dlatego należy mierzyć ilość ścierniwa także w procesie strumieniowym. Czujnik rejestruje ilość ścierniwa i może przekazywać ją jako analogowy sygnał jednostkowy (0-10 V) do standardowego sterownika PLC. Fabrycznie wprowadzane są ustawienia dla ścierniwa koniecznego do danego procesu obróbki strumieniowej. W procesie produkcyjnym sygnał wyjściowy jest liniowo-proporcjonalny do ilości przepływu danego ścierniwa. Montaż czujnika ścierniwa przeprowadza się nad turbiną, na wężu doprowadzającym ścierniwo. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Powrót do przeglądu